موج استعفا به مجمع روحانیون مبارز رسید

شنیده شده که چند تن از اعضاى مجمع روحانیون مبارز در واکنش به تندروى هاى اخیر این تشکل سیاسى و تک روى برخى اعضاى ارشد،  درصدد استعفا از این تشکل مى باشند.
استعفاى این عده خصوصاً در اعتراض به سیاست هاى ساختارشکنانه دبیر کل این مجمع مى باشد. این اعضاى منتقد مجمع روحانیون مبارز معتقدند مواضع اخیر این گروه به سمت مواضع اپوزیسیون متمایل شده و در حوادث پس از انتخابات منطبق با مواضع گروه هاى ضد انقلاب شده است.
این عده معتقدند بیانیه هاى مجمع روحانیون در جایى خارج از این گروه و تحت فشار برخى جریانات سیاسى و بعضى افراد خاص تهیه و منتشر مى شود و این درحالى است که برخى اعضا اصلاً در جریان صدور این بیانیه ها قرار نمى گیرند.
    
معاونت حقوقى و امور مجلس گسترده تر مى شود

رحیمى معاون حقوقى و امور مجلس فعلى ریاست جمهورى همچنان در این مقام باقى خواهد ماند.بنابراین گزارش، روز گذشته برخى رسانه ها خبر از انتصاب وى به عنوان معاون اجرایى رئیس جمهور داده بودند که این خبر تکذیب شد. بر اساس گزارش دریافتى، مقرر شده که معاونت حقوقى و امور مجلس به صورت مستقل و گسترده تر از گذشته به فعالیت ادامه دهد و رحیمى همچنان در این معاونت باقى مى ماند.
    
دعواى سران آشوب خانوادگى شد

به دنبال ناکامى هاى متعدد سردمداران آشوب ها در هفته هاى اخیر، دودستگى  و درگیرى  داخلى بین چهره هاى اصلى عامل اغتشاش به وجود آمده است. پس از ناکامى هاى آشکار جریان اغتشاش از نماز جمعه هاشمى رفسنجانى به بعد و تحلیل رفتن جمعیت میدانى این جریان، برخى مؤثرین این جریان با انتقاد از ادامه حرکت هاى افراطى تاکید کرده اند که این همه هزینه از جانب ما مى شود و ما به براندازى نظام متهم شدیم اما هیچ دستاورد قابل توجهى نداشته ایم و اقبال مردمى به ما هم هر روز کمتر مى شود. بنابراین گزارش در این میان فقط چند نفر معدود بویژه«م.ه» (آقازاده مشهور) و «م.خ»( مرد خاکسترى اصلاحات) حامى ادامه اغتشاشات و تجمعات خیابانى هستند.
این گزارش مى افزاید: با توجه به کاهش شدید حامیان خیابانى اغتشاشات، رهبران این جریان مجبور شده اند اعضاى خانواده خود را به این صحنه بفرستند که دستگیرى همسر آقازاده مشهور شاهدى بر این ماجراست. البته خانوادگى شدن اغتشاشات خیابانى موجب بروز اختلافاتى شده است. براى مثال چندى پیش و پس از یکى از اجتماعات خیابانى، یکى از همین چهره هاى سیاسى گفته است که «من از دوستان خواهش مى کنم خانواده و فرزندانتان را به این تجمعات آرام بفرستید چون پلیس با خانواده ها برخورد نمى کند»، اما یک چهره دیگر جریان دوم خرداد با ناراحتى شدید به این فرد پاسخ داده که «آقاى ... شما که این همه ادعا دارید، چرا بچه هایتان را از ینگه دنیا به ایران نمى آورید که در این تجمعات آرام شرکت کنند. اگر راست مى گویید خودتان خانواده تان را بیاورید.»

دسته ها : انتخابات دهم
شنبه 1388/5/17 10:20
X