درس اصلاح طلبان از اعترافات ابطحى

اعترافات محمد على ابطحى در دادگاه رسیدگى به جرائم متهمان کودتاى مخملى، ترس شدیدى را در بین سران جریان موسوم به دوم خرداد ایجاد کرده است. پس از دستگیرى ابطحى در ایام بعد از انتخابات دهم ریاست جمهورى برخى از بزرگان اصلاحات به خاطر احتمال افشاى بعضى موارد توسط ابطحى در زندان، تصمیم به اقدامى عجیب گرفتند. بزرگان اصلاحات از جمله (س.م.خ) و (م.خ) مرد خاکسترى اصلاحات، همراه چند تن از اعضاى برخى تشکل هاى سیاسى همسو و یک چهره برجسته سیاسى تصمیم گرفتند که عده اى را تحت عنوان مردم که در درگیرى هاى اخیر صدمه دیده بودند به سمت زندان اوین حرکت دهند و آنجا تجمع کنند و خواستار اعدام محمدعلى ابطحى شوند! این جماعت معتقد بودند با توجه به برخى سوابق سوء ابطحى در گذشته مى توان نهادهاى مسؤول را تحت فشار قرار داد تا از آن در دو جهت بهره بردارى کرد. اول اینکه اگر حکم اعدام صادر شد که هیچ و دوم اینکه با توجه به این موضوع که احتمال صدور حکم اعدام منتفى است مى توانیم بعد از اعترافات ابطحى این طور فضاسازى کنیم که ابطحى به خاطر برخى ضعف ها از جمله بعضى سوابق نه چندان مطلوب چنین اعترافاتى را کرده و این اعترافات ارزش ندارد. قابل توجه اینکه یک روز پس از اعترافات ابطحى در دادگاه سناریوى دوم در مورد ابطحى کلید خورد و برخى رسانه هاى وابسته که از اعترافات وى سخت نگران شدند شروع به فحاشى علیه ابطحى کردند. براى مثال روزنامه جمهورى اسلامى نوشت: از فردى همچون ابطحى به دلیل نقطه ضعف ها و سوابقى که دارد انتظارى جز این نبود، یا سایت وابسته به فرزند یک چهره سیاسى نیز ابطحى را شخصیتى سست عنصر و غیرقابل اطمینان دانست! این اظهارات در حالى صورت مى گیرد که جریان وابسته به اصلاحات تا پیش از این برچسب زدن هاى اینچنینى را غیراخلاقى و دور از شان و کرامت انسانى مى دانست اما براى تبرئه خود اقدام به چنین برچسب زدن هایى مى کند!

امنیتى هاى سابق در منزل فرزند چهره مشهور

شنیده شده که یک چهره امنیتى خاص که پس از سال ۸۴ از سیستم نیروهاى امنیتى کشور به ظاهر خارج شده  است در ایام انتخابات دهم ریاست جمهورى جلسات مستمرى را در منزل (م. ه) فرزند یک چهره برجسته سیاسى کشور برگزار مى کرده است. (ع.ى)، (ع.ر)، (الف .خ)، (خ.ت)،(ج.الف) و چند چهره برجسته امنیتى سابق جلسات مستمرى در منزل این فرد داشته اند. در این جلسات (ع.ى) به عنوان فردى که در یکى از مراکز تحقیقاتى کشور فعال است اظهارات تندى را علیه برخى مقامات رسمى کشور ابراز داشته است. گفته مى شود بسیارى از هماهنگى هاى آشوب هاى تهران و تامین هزینه هاى مالى آن و پوشش اطلاعاتى… امنیتى آن در این محفل رقم خورده است. ذکر این نکته ضرورى است که در ایام اغتشاشات تهران تعداد زیادى از عوامل اطلاعاتى میدانى، وابسته به این محفل امنیتى توسط نهادهاى مسؤول دستگیر شده اند.

تلاش خاتمى براى گرفتن یک منصب بین المللى

شنیده شده که سیدمحمد خاتمى پس از شکست سنگین جریان متبوعش در انتخابات اخیر، به شدت پیگیر گرفتن یک منصب بین المللى است. خاتمى که به گفته ابطحى ارتباطات خارجى فراوانى دارد، دیدارهایى با برخى سران کشورهاى مختلف داشته است و از آنها بعضاً برخى هزینه ها را براى مؤسسه باران جهت موضوع گفت وگوى تمدن ها دریافت کرده و درصدد است با ارتباط گیرى مجدد با این چهره ها و لابى گرى با برخى نهادهاى بین المللى، منصب ریاست یکى از این نهادها را در اختیار گیرد و به بهانه این موضوع هم از کشور خارج شود و هم نوعى مصونیت بین المللى براى خود دست و پا کند. نهادهاى فرهنگى بین المللى و حقوق بشرى از جمله مواردى است که خاتمى در حال رایزنى براى رسیدن به برخى از آنهاست.

کروبى به خط امام برگردد

شنیده شده که یکى از اعضاى مرکزیت حزب اعتماد ملى که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده در گفته هاى خودش تاکید کرده خودباختگى اعضاى مرکزى این حزب در برابر اشخاص بیرونى به شدت مشهود بوده است و پیوستن کرباسچى به ستاد کروبى در همین راستا ارزیابى مى شود. وى مى افزاید: پیوستن کرباسچى نشان از خودکم بینى مفرط اعضاى مرکزى اعتماد ملى بود. با آنکه آنها افراد تحصیلکرده اى بودند در این مورد ضعف داشتند. این عضو مرکزیت اعتماد ملى مى گوید: به نظر من آقاى کروبى به عنوان پیر و شیخ جریان اصلاحات باید با اعلام برائت از برخى جریانات تندرو به راه و خط امام (ره) برگردد.

عصبانى ها به در و دیوار مى زنند

موج عصبانیت از اعترافات ابطحى و عطریانفر در دادگاه رسیدگى به جرائم متهمان کودتاى مخملى در بین اصلاح طلبان به شدت فراگیر شده است. جریان موسوم به دوم خرداد که انتظار چنین ضربه اى را از سوى دو تن از چهره هاى برجسته خود نداشت با عصبانیتى غیرقابل وصف در حال مسخره کردن اظهارات مذکور است. این اظهارات که در حضور خبرنگاران و دوربین هاى تلویزیونى صورت گرفت آن قدر تکان دهنده بود که لرزش آن تخت زیر پاى سران اصلاحات را نیز تکان داده است و آقایان را متوجه سست بودن بناى پوشالى شان کرده است. جالب توجه اینکه روز گذشته و پس از دادگاه مذکور و اعترافات ابطحى و عطریانفر جلسه اى اضطرارى با حضور برخى سران اصلاحات برگزار شد که در آن مرد خاکسترى اصلاحات با اظهار ناراحتى شدید از اعترافات مذکور گفت: مثال ما مانند قماربازى است که یک شبه همه چیز خود را مى بازد و زندگى اش را از دست رفته مى بیند. اگر نخندیم و خود را به بى خیالى نزنیم آنگاه خود دق مرگ خواهیم شد!


دسته ها : انتخابات دهم
سه شنبه 1388/5/13 23:59
X