یک محقق ایرانی دانشگاه واشنگتن در نتایج تحقیقات خود نشان داد افرادی که بیشتر وقت خود را صرف شایعه پراکنی، حرفهای بیهوده و مسائل پیش پا افتاده می کنند و حرفهای سطحی می زنند کمتر نسبت به دیگران احساس خوشبختی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی سیمین وزیره دانشیار دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس آمریکا با همکاری محققان دانشگاه آریزونا در بررسیهای خود کشف کردند افرادی که وقت خود را صرف شایعه پراکنی و سخنان بیهوده می کنند کمتر از افرادی که وارد صحبتهای و مباحثات عمیق تر می شوند احساس شادی و خوشبختی می کنند.

سیمین وزیره که از مادری فرانسوی و پدری ایرانی متولد شده است لیسانس خود را در رشته روانشناسی از کالج کارلتون در مینه سوتا و دکتری خود را در روانشناسی اجتماعی از دانشگاه تکزاس در آستین دریافت کرده است.

نتایج بررسیهای این محقق ایرانی که در حال حاضر دانشیار دانشگاه واشنگتن است نشان می دهد سطح خوشبختی افرادی که وقت خود را صرف مکالمات پیش و پا افتاده می کنند به شدت پایین می آید.

تیم این استاد ایرانی به مدت چهار روز 79 جوان را از هر دو جنس که همگی دانشجوی دانشگاه بودند مورد بررسی قرار دادند.

این دانشمندان در مدت این چهار روز موضوعات گفتگوهای این افراد را ثبت کردند و سپس به مطالعه بر روی ارتباط میان این موضوعات و سطح خوشبختی هر یک از شرکت کنندگان در این تحقیق پرداختند.

نتایج این تحقیقات نشان داده که ساکت بودن و تنها ماندن ارتباطی با سطح خوشبختی ندارد بلکه گفتگوهای زیاد نقش مهمی در میزان خوشبختی دارند.

در حقیقت مدت زمانی که یک فرد ترجیح می دهد با خود تنها باشد به عنوان یک شاخص مهم در تعیین سطح خوشبختی شناخته می شود.

سیمین وزیره در این خصوص توضیح داد: "جوانانی که اغلب بیش از دیگران در مورد مسائل مهم و پر مفهوم حرف می زنند خوشبخت تر هستند. درحالی که در طرف مخالف، کسانی را پیدا کردیم که تنها به حرف زدن درباره شایعات و مسائل پیش پا افتاده بسنده می کنند و کوتاه و سطحی حرف می زنند که احساس خوشبختی در این افراد بسیار پایین است."

این محقق ایرانی پس از بررسی محتوای 20 هزار مکالمه ای که مدت زمان هر یک 5/12 دقیقه بود به این نتایج دست یافت.

به ویژه این بررسیها نشان می دهد که میان افراد خوشبخت تر، جوانانی وجود دارند که مدت زمان کمتری را در تنهایی می گذارنند. در 70 درصد موارد، این جوانان با همصحبت خود وارد مباحث عمیق و گفتگوهای جالب می شوند.

سیمین وزیره در ادامه افزود: "به طور خلاصه تعاملات با دیگران نقش مهمی برای ایجاد حس شاد بودن ایفا می کنند اما به خصوص به نظر می رسد که این حس خوب ریشه در تبادل ایده های پر مفهوم و عمیق دارد و بنابراین صرفا حرف زدن و در ارتباط بودن با دیگران برای خوشبخت بودن کافی نیست."دسته ها : روانشناسی
چهارشنبه 1389/1/18 13:50
X