پس از اینکه دشمنان نظام نتوانستند از طریق سخت، انقلاب اسلامی را از میان بردارند، به این نتیجه رسیدند که راه‌های نرم را برای براندازی مورد آزمایش قرار دهند.
در نوشتار ذیل به معرفی مهمترین مؤسسات آمریکایی که درباره براندازی نرم فعالیت دارند، می‌پردازیم:

گزارشگران بدون مرز تمرکز زیادی روی مطبوعات و خبرنگاران دارد و مرکز این موسسه در پاریس فرانسه است اما عملکرد و برنامه‌های آن کاملاً با NED انطباق دارد.
مسئول بخش ایران این موسسه فردی به نام رضا معینی است و از جمله اشخاص اپوزیسیون چپ است و در سال‌های اخیر جوایز زیادی به روزنامه نگاران ایرانی مانند رضا علیجانی و شمس الواعظین اعطا کرده است.
اگر کمی به گزارش‌های ارائه شده توسط این موسسه دقت شود کاملاً مشخص می‌شود که این گزارش‌ها همگی بر ضدکشورهای مخالف آمریکا نظیر کوبا، ایران، روسیه و چین تنظیم و تدوین شده است.
شنیده شده که این موسسه بودجه خود را از CIA تامین می‌کند.

دسته ها : سیاست
چهارشنبه 1388/10/30 23:59
X