گروهی از دانشمندان آمریکایی نوعی پوست مصنوعی را توسعه دادند که در آینده می تواند مواد لازم در ژن درمانی را به بدن تزریق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه ملی بهداشت در مریلند این پوست مصنوعی را از ترکیب فیبروبلاستها و کراتینوسیتها در یک ژل ساخته اند فیبروبلاستها و کراتینوسیتها مهمترین سلولهای تشکیل دهنده پوست هستند.

سپس به این ترکیب ژن مسئول تولیدکننده بخشی از سلولهای قلبی را افزودند این ژن، پروتئینی به نام " Anp" را بیان می کند و این پروتئین کوچک با اتساع رگها فشار خون را کاهش می دهد.

از ترکیب تمام این عناصر، پوستی مصنوعی به دست آمد که کاملا شبیه به پوست انسان است و در حیوانات آزمایشگاهی با نتایج مثبتی آزمایش شده است.

در این آزمایشات پس از چند هفته، بدن حیوانات بدون هیچگونه رد پیوندی پوست مصنوعی را قبول کرد و این پوست شروع به تزریق پروتئین Anp در بدن کرد و اثرات مفید خود را بر روی فشار خون حتی در حضور یک رژیم غذایی غنی از نمک نشان داد.
براساس گزارش SmartPlanet، این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "امیدواریم در ساخت پوستهای مصنوعی که ترشح پروتئینها و ژنها را در ارگانیسم امکانپذیر می کنند موفق شویم. استفاده از پوست یک هدف عالی برای ژن درمانی است امیدواریم در کوتاه مدت آزمایشات این پوست مصنوعی را بر روی انسان نیز آزمایش کنیم فاز بعدی آزمایشات ما بر روی خوکها خواهد بود."


دسته ها : علمی
چهارشنبه 1388/10/30 11:1
X