دانشمندان ناسا اعلام کردند جرمی ناشناس که باعث شده بود برخی از اخترشناسان آن را با یک زباله ناشناس به اشتباه بگیرند در واقع شهابسنگی کوچک و سرگردان است که روز 13 ژانویه از فاصله بسیار نزدیکی از زمین عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سنگ کیهانی با زمین برخورد نمی کند اما از فاصله 130 هزار کیلومتری زمین که فاصله ای بسیار نزدیک به شمار می رود عبور خواهد کرد، فاصله ای در حدود یک سوم فاصله زمین تا ماه. شهابسنگ AL30 2010 در روز دوشنبه 11 ژانویه 2010 شناسایی شده و تخمیها نشان داد وسعت آن تنها 11 متر است.

در ابتدا اخترشناسان گمان بردند این جرم بخشی از یکی از فضاپیماهای از کار افتاده و سرگردان در مدار زمین است اما دانشمندان ناسا در نهایت اعلام کردند این جرم در واقع یک سنگ سرگردان کیهانی است که در حال نزدیک شدن به زمین است. آنچه این شهابسنگ را غیر عادی جلوه می دهد مدار آن است که تقریبا طولی برابر یک سال زمینی دارد و همین امر باعث شد دانشمندان در ابتدا آن را قطعه ای فلزی و دست ساز بشر ببینند.

درخشش شهابسنگ AL30 2010 برابر ستاره ای با قدر درخشانی 14 بوده و در مسیر خود به سوی زمین از صورت های فلکی اوریون، تاروس و حوت عبور خواهد کرد. قدر درخشانی واحدی است که اخترشناسان از آن برای سنجش میزان درخشندگی اجرام کیهانی استفاده می کنند و هرچه مقدار عدد آن کمتر باشد جرم درخشان تر خواهد بود به شکلی که درخشانترین ستاره ها در آسمان در قدرهای درخشانی صفر یا یک دسته بندی می شوند.

بر اساس گزارش Space Weather، این شهابسنگ تنها جرم کیهانی نیست که طی این هفته از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد جرم جدید دیگری به نام 2010 AG30 نیز با وسعت 13 متر در روز پنجشنبه از فاصله یک میلیون کیلومتری زمین عبور خواهد کرد.


دسته ها : علمی
چهارشنبه 1388/10/30 10:6
X