دانشمندان موفق به ارائه روشی برای تعیین میزان قدمت و وضعیت کتابهای قدیمی شده اند که بر اساس آن بدون وارد آوردن آسیب به کتاب تنها از طریق بوی آن میزان قدیمی بودن کتاب را تعیین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تست تعیین سن که می تواند میزان تخریب کتابهای قدیمی و مدارک ارزشمند تاریخی را بر اساس بوی برخاسته از آنها مشخص کند شیوه ای غیرمخرب به شمار می رود که برای ترمیم این اسناد و کتابها نیز موثر خواهد بود.

شیوه تست بوی غیرمخرب می تواند به کتابخانه داران و متخصصان موزه ها در حفظ و مرمت بسیاری از موارد کاغذی قدیمی کمک کند که برخی از آنها به تدریج و با گذشت زمان دچار تخریب و فرسودگی شده اند.

به گفته محققان بوی آشنای رطوبت یا بوی نا که از کتابهای قدیمی بر می خیزد، نتیجه تبخیر عناصر ارگانیک کاغذ در هوا است که می توانند نشانه هایی از وضعیت کاغذهای قدیمی را در خود حفظ کنند.

روشهای رایج آنالیز کتابخانه ها و مواد آرشیو شده در موزه ها نیازمند نمونه برداری از صفحات کتاب یا مدرک است که این شیوه می تواند باعث تخریب بخشی از سند شود. اما در تکنیک جدید دانشمندان، گازی که توسط صفحات کتاب ساطع می شوند را تجزیه کرده و بدون وارد آوردن آسیب به اصل سند، اطلاعاتی در رابطه با سن آن و میزان فرسودگی و تخریبهای وارد آوده به آن را تعیین می کنند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، با کمک این شیوه جدید دانشمندان در حدود 72 کاغذ و مدرک تاریخی را از قرنهای 19 و 20 میلادی که بافت آنها حاوی صمغ و رشته های چوبی بود مورد آزمایش قرار داده و موفق به یافتن 15 ماده ارگانیک شدند که این 15 ماده به عنوان مقیاسهایی مناسب برای تعیین میزان فرسودگی کاغذها انتخاب شدند. این شیوه در عین حال برای احیای آثار دستی تاریخی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.دسته ها : کتابداری
يکشنبه 1388/9/22 9:55
X