معرفی وبلاگ
دسته
لینکدونی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2264892
تعداد نوشته ها : 11235
تعداد نظرات : 345
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
در سال 1977(1356 شمسی) دکتر محمد هومن، رییس فراماسونری شورای عالی ایران،در نامه ای به شخص شاه از او خواست که اجازه دهد ماسون های ایران میزبانی تشکیل بیست و هشتمین کنفرانس شورای عالی اروپایی را به عهده گیرند.طرح این درخواست در آستانه انقلاب اسلامی، عمق پیوند فراماسونری با شاه و در هم تنیدگی آن با دستگاه حکومت پهلوی را آشکار می سازد.
تصویر اصل سند در بخش تصاویر مرتبط(سمت چپ) ضمیمه شده است:

به پیشگاه شاهنشاه آریامهر
شاهنشاه پاینده و پیروز باد
بطوریکه شاهنشاه آریامهر آگاهند مقصود فراما سونی و تکامل اخلاقی پیروان طریقت و تقویت ایمان - نیکخواهی و امید تکامل انسانیت و خدمت بمیهن در آنها است و در راه رسیدن باین هدف کوشش فراوان می‌کند.
شرطهای بنیادی فراماسونی، که در اساسنامه لژبزرگ ایران و آئین‌نامه شورایعالی آئین‌ کهن و پذیرفته شده برای ایران آورده شده عباتند از:
ایمان بخدا وفاداری به شاهنشاه
پیروزی از قانون اساسی باور داشتن جاویدی روان‌ انسان
شریف دانستن کار مجاز نبودن بحث سیاسی در لژ
مسئله فراماسونی که ریشه آن از زمان زرتشت بوده از دوران خیلی پیش در آسیای باستانی یعنی هند، مصر، ایران و آسیای صغیر وجود داشته و بتدریج تعلیمات از آن زمان ببعد فرم گرفته تا بصورت فعلی درآمده است.
فراماسونی منظم دارای دو بخش بزرگ است. یکی لژ بزرگ و دیگری شورایعالی آئین فراماسونی این هر دو بخش در دوران پرافتخار شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی استقلال خود را بدست آورد.
بهمین مناسبت بوده که در جلسه سالیانه سپتامبر 1977 شورایعالی حوزه شمالی آمریکای شمالی که در شهر پیتزبورگ صورت گرفت و بیش از 1200 تن از افسران در آن شرکت داشتند و همچنین در جلسه اکتبر 1977 شورایعالی حوزه جنوبی آمریکا که جلسه آن هر دو سال یکبار در شهر واشنگتن صورت می‌گیرد. شورایعالی ایران سکه پنجاهمین سال دوران شاهنشاهی خاندان پهلوی را در قابی ممتاز به آن دو شورا هدیه کرد و گفت:‌ما فراماسولهای ایران برای آشکار ساختن این حقیقت که شاهنشاه آریامهر بر تو حمایت و عنایت خود را بروی ما گسترده است این سکه را برای شما آورده‌ایم تا آنرا به نشانه سپاسگزاری شورایعالی ایران از شاهنشاه آریامهر در موزه‌های خود نگاهداری کنید.
نخستین پادشاهی که به منظم بودن فراماسونی توجه کرد فردریک بزرگ پادشاه پروس بود که شعار بسیار کهن (نظم بجای بی‌نظمی) ORDO AB CHAO را در سرلوحه بزرگ قانون اساسی کهن و پذیرفته شده نویساند.
در زماینکه یکی از لژهای برلین روز تولد فردریک بزرگ را جشن گرفت پادشاه نامه‌ای به مسئولان لژنوشت و پس از اظهار خشنودی و قدردانی از کار برادران خود افزود: «.............. انجمنی که همت خود را منحصر به افشاندن بذر هنرهای اخلاقی میهن‌پرستی، شاه دوستی و بارور ساختن نهال این هنرها در کشور من کرده است می‌تواند همیشه از حمایت من برخوردار باشد.»
(پتسدام 14 فوریه 1777)
شاهنشاها
لژ بزرگ ایران و شورایعالی ایران نیز جز افشاندن بذر هنرهای اخلاقی بالا و بارور ساختن نهال در دست اندیشی و درستکاری و نیکخواهی در کشور شاهنشاهی ایران هدف دیگری ندارد و بهمین علت بوده است که تا امروز از حمایت شاهنشاه آریامهر برخوردار بوده‌اند.
اینک که در پرتو عنایت شاهنشاه هر دو بخش فراماسونی منظم در ایران استقلال یافته و همه سازمانهای بزرگ فراماسونی منظم جهان سازمان لژبزرگ ایران و سازمان شورایعالی ایران را رسماً شناخته‌اند و طبق اصول باستانی رابطه‌های منظم با این دو سازمان برقرار کرده آند. شورایعالی ایران ناگزیر است چنانکه پیش از این با واسطه استاد اعظم لژ بزرگ ایران از پیشگاه آن شاهنشاه اجازه گرفته است بیست و هشتمین کنفرانس شوراهای عالی اروپایی را در ایران برگزار کند.
از آنجا که این کار بدون عنایت شاهنشاه مقدور نیست این است که مراتب را بوسیله استاد اعظم لژ بزرگ ایران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر گزارش می‌دهد تا بفرمان شاهنشاه اقدام به فراهم ساختن وسائل مادی و فنی و علمی این کنفرانس کرده شود.
فرمانبردار شاهنشاه
محمود هومن

دسته ها : انقلاب اسلامی
دوشنبه 1387/11/21 21:30
X