کتابخانه ملی فرانسه قصد دارد با گوگل ائتلاف کند و به این ترتیب در کنار کتابخانه هایی از آمریکا، انگلیس، آلمان و اسپانیا قرار گیرد که کتابهای خود را به صورت دیجیتالی در اختیار بزرگترین موتور جستجوی دنیا قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل از حدود چهار سال پیش سرویس کتابهای خود را راه اندازی کرد و از آن زمان با مخالفان بسیاری روبرو شد. به تدریج برخی از کتابخانه ها با این موتور جستجو به توافق رسیدند و کتابهای خود را به صورت دیجیتالی در اختیار این سرویس قرار دادند.

اکنون کتابخانه ملی فرانسه نیز قصد دارد با گوگل به توافق برسد. در صورت ائتلاف این موسسه فرانسوی و گوگل تعداد کتابخانه هایی که با این سرویس همکاری می کنند به 29 کتابخانه می رسد.

در این خصوص دنیس بروکمن دبیرکل کتابخانه ملی فرانسه اظهار داشت: "مذاکرات با گوگل می تواند ظرف چند ماه آینده به یک توافق دست یابد. برای دیجیتالی کردن منابع موجود در این کتابخانه ما یک حدود 50 تا 80 میلیون یورو نیاز داریم."

براساس گزارش یو. اس. ای تودی، این در حالی است که در پروژه فعلی دیجیتالی شدن این کتابها، کتابخانه ملی فرانسه تنها پنج میلیون یورو در سال اختصاص داده است.

گوگل تاکنون 10 میلیون کتاب (در مقابل 15 میلیون کتاب پیش بینی شده) را از کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و اسپانیا دیجیتالی کرده است. از این میان 5/1 میلیون اثر همچنان تحت حفاظت حق مولف هستند.


دسته ها : کتابداری
يکشنبه 1388/6/1 9:50
X