زنجیره اغتشاشات سازماندهى شده پس از انتخابات ۲۲ خرداد، اکنون به افول کامل رسیده است. دادگاه اغتشاشگران در حال برگزارى است و به تدریج سرپنجه هاى دخالت قدرت هاى خارجى در سازماندهى و حمایت از آشوب ها در حال آشکار شدن است.

«کودتاى مخملى» به عنوان برچسب عینى اغتشاشات در ادبیات سیاسى کشور کاملاً جا افتاده و هیلارى کلینتون وزیر خارجه آمریکا رسماً از حمایت هاى پنهان کاخ سفید از روند کودتاى مخملى سخن به میان آورد هر چند تلویحاً از شکست پروژه مورد حمایت دولت متبوعش نارضایتى دارد.

اکنون در ذهن بسیارى از ایرانیان، این سؤال شکل گرفته که روند کودتاى مخملى از کجا آغاز گردیده است؟یافته هاى اخیر بیانگر آن است که آغاز این پروژه به مدت ها پیش بازمى گردد و تلاش هاى طراحان غربى براى پیش بردن آن به مدت ها قبل باز مى گردد. سرویس هاى امنیتى غرب با پوشش هاى گوناگون از سال ها قبل سلسله فعالیت هایى را در کشورهاى اطراف ایران آغاز کردند که هدف نهایى آن بسترسازى نرم افزارى و سخت افزارى براى عملیاتى بود که در سلسله رخدادهاى قبل، حین و بعد از انتخابات ریاست جمهورى دهم ظهور و بروز یافت. سازمان هاى غیردولتى(NGOها) یکى از بسترهاى فعالیت این سرویس ها طى سالیان اخیر بوده است.

این سازماندهى که از مجراى مدیریت نهادهاى غیردولتى صورت گرفته دو فاز را دنبال مى کرده است.

* فازاول، شناسایى و پرورش نیروهاى مستعد همکارى و ایجاد شبکه اى از افراد متفاوت همسو و همفکر با  ارزش ها و اهداف درازمدت کشورهاى بیگانه.

*  فازدوم نیز شناسایى یک یا چند نهاد غیردولتى براى اجراى برنامه هاى مشترک و دعوت آنان به سمینارهاى بین المللى جهت آموزش و اتصال به شبکه هاى اصلى.

یکى از افراد فعال در تحرکات ضدامنیتى، اطلاعات جالبى را در خصوص نحوه جذب خود به سرویس هاى بیگانه بر بستر یک شبکه اجتماعى و نحوه آموزش خود براى فعالیت در یک انقلاب رنگى تشریح کرده است.

«ى. س» که از فعالان دانشجویى یکى از دانشگاه هاى مطرح کشور بود، علاوه بر آنکه هدایت دو نشریه دانشجویى و مدیریت یک NGO را برعهده داشت چندى پیش با توصیه و هدایت یکى از دوستانش به سمینارى در زمینه حقوق بشر در شهر«کاپودوکیا» ترکیه دعوت مى شود.

وى مى گوید: من به همراه ۱۰ تن دیگر شامل دو خانم، هر یک با دریافت مبلغ یک میلیون تومان از جانب مؤسسه دعوت کننده خارجى، به ترکیه سفرکردیم. گروه در فرودگاه مورد استقبال سه تن از اعضاى NGO «برگ سفید» به مدیریت آقاى«اورال» قرارگرفتیم.

«ى. س» با اشاره به اسکان این تیم در هتل مرمر تصریح مى کند که در این هتل با دونفر از بانوان و فعالان حقوق بشرى در کشور هند آشنا مى شوند که آنان نیز به این سمینار دعوت شده بودند.

وى تاکید مى کند که این دو هندى ضمن اشاره به آشنایى خود با شیرین عبادى و شهلا لاهیجى از همکارى خود با این افراد سخن به میان آورده اند. وى در ادامه با بیان اینکه سمینار مزبور ۳ روز بوده،   تصریح مى کند: ما در این جلسات آموزشى که به صورت میزگرد برگزار مى شد این گونه توجیه شدیم که سمینار در رابطه با تاثیرNGO ها بر اقشار مختلف جامعه است. «ى. س» در ادامه به اظهارات یکى از اساتید این سمینار که آمریکایى بوده اشاره مى کند و مى گوید: این استاد آمریکایى مى گفت تلاش ما فقط براى دموکراسى است و این سمینار در ادامه سمینارهاى قبلى است که ما با ایرانى ها در ترکیه داشته ایم.

وى همچنین به ارائه آموزش هایى توسط یک استاد صربستانى اشاره کرده، و مى گوید: این شخص صرب با بیان خاطرات خود در مورد انقلاب پتر صربستان تجربه هایى در زمینه چگونگى به خیابان آوردن مردم و نحوه انتشار اخبار بین مردم را مطرح کرده و در این زمینه به ما آموزش مى داد.

وى در بخش دیگرى از اظهارات خود به آموزش هاى استاد آمریکایى اشاره و تصریح مى کند:   وى در مورد وضعیت داخلى ایران و چگونگى بهره گیرى از اقوام مختلف صحبت کرد و از ما خواست که به دو گروه هر یک با انتخاب یک شعار تقسیم شویم که ماهم ضمن انجام، شعارهاى «نان و مسکن» و «رفراندوم » را انتخاب کردیم که وى از شعار آخر بیشتر خوشش آمد. «ى. س» همچنین تصریح مى کند که بانیان این سمینار در آموزش ها بارها از ارزیابى خود از اوضاع داخلى ایران سخن گفته و ضمن چگونگى مدیریت NGOها تاکید مى کردند که آموزش این نهادهاى مردمى براى تاثیرگذارى بر«تحولات آتى» مى باشد.

وى در اظهارات خود تاکید مى کند که اساتید این سمینار از این سیاست ها به عنوان «تحولات مخملین» نام مى بردند.

وى در ادامه تصریح کرده است که بانیان این سمینار مى گفتند پروژه هاى اصلى این سمینار براى انقلاب مخملى کشورهاى «آذربایجان»، «ارمنستان» و« ترکمنستان» و خاورمیانه به محوریت ایران خواهد بود. فرد یاد شده با بیان اینکه در جلسات سمینار، موبایل ها خاموش مى شد و اجازه یادداشت بردارى به ما داده نمى شد، تصریح مى کند که مسؤولین این سمینار ما را به تشکیل NGO براى اهداف حقوق بشرى،  دموکراسى و حقوق زنان ترغیب مى کردند.

«ى. س» تصریح مى کند که هدف این سمینار در راستاى چگونگى به وجود آوردن انقلاب مخملى بود. به طور مثال سخنرانان به ما مى گفتند که براى رسیدن به اهدافمان باید مطالبات لایه هاى مختلف اجتماعى و صنفى مثل معلمان و کارگران و یا قومى مثل کرد و ترک و بلوچ و. . . را دامن بزنیم. وى تاکید مى کند:  به ما مى گفتند که NGOها  باید یک شعار اصلى داشته باشند و آن هم در راستاى حقوق بشر،   آزادى بیان و حقوق زنان باشد. استاد صربستانى هم در مورد میتینگ ها و اعتراضات آرام و به دور از خشونت صحبت مى کرد و اینکه چطوردر جریان تظاهرات مى توان پوشش رسانه ها را به دست آورد. وى تاکید داشت که تا سال ۲۰۱۰ انقلاب هاى مخملى در برخى کشورها به خصوص در خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد.

اظهارات فرد یادشده در حالى صورت مى پذیرد که برخى از متهمان پرونده کودتاى مخملى نیز در اعترافات خود از آموزش هایى در این زمینه در دوبى و مالزى سخن گفته و بر سازماندهى قبلى براى این امر تاکید داشته اند.

در مجموع با توجه به اظهارات گفته شده و نیز تصریح وزیر امور خارجه آمریکا مبنى بر حمایت غیرمستقیم از اتفاقات اخیر در ایران مى توان گفت که هدف اصلى از سرمایه گذارى کشورهاى بیگانه بر روى NGOها درحقیقت فعال ساختن آنان در مواقع بحرانى همچون اغتشاشات بوده است.

در همین حال نوع چینش افراد حاضر شده در این سمینار که ترکیبى از اساتید آمریکایى و صربستانى بوده نشان دهنده تئوریزه کردن انقلاب رنگى بوده که نمونه هاى آن در برخى کشورها بر پایه مفروضات تقلب در انتخابات و استفاده از نمادها و شیوه هاى خیابانى مى باشد. از دیگرسو، هدایت و مدیریت برخى NGO  ها نیز مدل تجربه شده اى است که بنیاد سوروس از طریق آن و با توسل به روش هاى نافرمانى مدنى و اطاعت ناپذیرى از حکومت دنبال مى شده است. مساله اى که در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى و نیز پس ازآن مورد تاکید  جریان افراطى قرارگرفت.


دسته ها : انتخابات دهم
جمعه 1388/5/23 1:59
X