طبق تصویب تیمسار ارتشبد ریاست ساواک مقرر است پنج نفر از کارمندان اداره کل هشتم و یک نفر از اداره کل آموزش و یک نفر مترجم از تاریخ 15 شهریورماه 2535 به مدت یک هفته در سمینار مشترک ضدجاسوسی ایران و انگلستان که در لندن تشکیل خواهد شد شرکت نمایند. علیهذا اسامی پنج نفر کارمندانی که در این سمینار شرکت خواهند نمود جهت اقدام مقتضی به شرح زیر اعلام می‌گردد. ضمناً در مورد مترجم تیمسار ارتشبد ریاست ساواک پی‌نوشت فرموده‌اند آقای پاکروان از اداره کل هفتم شرکت نماید.

گزارش

درباره: ملاقات با رابط سرویس انگلستان

منظور: استحضار ریاست اداره پیمانها

1ـ در اجرای اوامر در تاریخ 4/9/53 با رابط سرویس انگلستان ملاقات و به او اظهار داشتم که چندی پیش عده‌ای از کارمندان ساواک از زندانهای انگلستان دیدن نموده‌اند به دنبال این مسافرت ساواک مایل است یک نفر کارشناس امور ساختمانی از طرف ساواک مجدداً به انگلستان مسافرت نموده و از زندانهای آنجا بازدید به عمل آورد تا پس از بازگشت به ایران مانند آنها را در ایران بسازد و از وی خواستم تا جواب مثبت یا منفی سرویس خود را به ساواک اعلام نماید. نامبرده اظهار داشت:

به منظور دنبال نمودن موضوع نیاز به اطلاعات بیشتری در این مورد دارد از قبیل: این عده که از انگلستان بازدید نمودند چند نفر بودند اسامی آنها چه بوده در چه تاریخی به انگلستان مسافرت نموده‌اند و از چه نوع زندان، از زندانهای پلیسی، ارتشی یا دستگاههای امنیتی بازدید نمودند. نکته دیگر اینکه آیا این مسافرت کارشناس ساختمانی فوری است یا نه.

این اطلاعات مورد نیاز وی است تا مطلب را از سرویس خود سئوال نماید.

2ـ در مورد ترجمه مطلب انگلیسی مورد نیاز به چهار زبان عربی ـ کردی ـ ترکی و فارسی اظهار داشت این مطلب فقط روی کاغذ سفید بدون مارک و بدون مهر و امضاء موردنیاز است و شرکت مربوطه این مطالب را در فرمهای مخصوص خواهد گذارد. وی تقاضا نمود روز چهارشنبه که با آقای شیبانی ملاقات دارد اطلاعات تکمیلی مربوط به مسافرت کارمندان به انگلستان و بازدید از زندانها و همچنین ترجمه مطالب مورد نیاز به ایشان تحویل شود.
مراتب جهت استحضار و صدور اوامر از عرض می‌گذرد.

بخش سنتو ـ باقریان نیا

 

درباره: بازدید از زندان

منظور: استحضار تیمسار قائم‌مقام ساواک و صدور اوامر

پیشینه: 1ـ در اوایل مهرماه / 1353 هیأتی از ساواک از یک زندان در 90 میلی لندن که مخصوص نگاهداری تروریستها و خرابکاران ایرلندی است دیدن نمودند.

2ـ در تاریخ 18/10/53 در اجرای اوامر تیمسار قائم‌مقام ساواک با رابط سرویس انگلستان تماس گرفته شد و اعلام گردید که ساواک درصدد است زندان جدیدی با تجهیزات مشابه زندانی که در انگلستان مورد بازدید قرار گرفته بسازد و از سرویس انگلستان خواسته شد تا امکان بازدید چند نفر مهندس ساختمان از طرف ساواک از زندان مزبور فراهم گردد.

3ـ در تاریخ 31/1/54 رابط سرویس انگلستان ضمن تسلیم یادداشت پیوست اعلام نمود که سرویس انگلستان موافقت خود را با مسافرت کارشناسان ساختمانی ساواک به انگلستان اعلام نموده است. ضمناً در این یادداشت درخواست شده است تاریخ مسافرت این عده به انگلستان اعلام گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور اوامر عالی از عرض می‌گذرد.

حوزه تیمسار ریاست ساواک

 

مدیریت کل اداره ششم

حوزه تیمسار ریاست ساواک (اداره پیمانها)

بازدید از زندان

در اجرای اوامر طی تاریخ یکم الی یازدهم تیرماه/54 هیأتی به سرپرستی آقای علی رخشا به منظور بازدید از وسائل تکنیکی که در ساختمان‌های زندان‌های انگلستان به کار گرفته از آن کشور بازدید به عمل آورد.

یکی از شرکت‌کنندگان در این بازدید آقای امیرنصرت منقح (مهندس ساختمانی ساواک) بوده است. تیمسار قائم‌مقام ساواک مقرر فرموده‌اند در صورتی که بازدید ایشان جنبه خاصی داشته و قرار بوده که گزارشی از مشاهدات خود تسلیم نماید معهذا هنوز گزارشی به عرض معظم‌له در این مورد نرسانیده است.

خواهشمند است ضمن مذاکره با نامبرده ترتیبی داده شود که گزارش موردنظر تهیه و به عرض تیمسار قائم‌مقام ساواک رسانیده شود.

حوزه تیمسار ریاست ساواک ـ محیط

باقریان 8/9/54

 

 به: مدیریت کل اداره یکم شماره: 518/810

از: اداره کل هشتم 810 تاریخ: 19/4/35

درباره: سمینار ضدجاسوسی انگلستان

طبق تصویب تیمسار ارتشبد ریاست ساواک مقرر است پنج نفر از کارمندان اداره کل هشتم و یک نفر از اداره کل آموزش و یک نفر مترجم از تاریخ 15 شهریورماه 2535 به مدت یک هفته در سمینار مشترک ضدجاسوسی ایران و انگلستان که در لندن تشکیل خواهد شد شرکت نمایند. علیهذا اسامی پنج نفر کارمندانی که در این سمینار شرکت خواهند نمود جهت اقدام مقتضی به شرح زیر اعلام می‌گردد. ضمناً در مورد مترجم تیمسار ارتشبد ریاست ساواک پی‌نوشت فرموده‌اند آقای پاکروان از اداره کل هفتم شرکت نماید.
مدیرکل اداره هشتم ـ هاشمی

1ـ آقای علی‌اصغر فاضل علوی رئیس اداره عملیات شوروی 2ـ آقای پرویز فراز رئیس دایره عملیات شوروی 3ـ آقای حسین بهاری رئیس بخش متون دکترین آموزشی 4ـ آقای مسعود تاجداری رئیس دایره عملیات معاودین و مهاجرین و پناهندگان 5ـ آقای ابراهیم پورپاکدل رئیس دایره عملیات کشورهای اقمار شوروی

گیرندگان:

1ـ مدیریت کل اداره ششم جهت اطلاع و اقدام

2ـ مدیریت کل اداره هفتم جهت اطلاع و اقدام

3ـ مدیریت کل اداره آموزش جهت اطلاع و معرفی کارمند واجد شرایط جهت شرکت در کمیسیون مزبور

بفرموده جناب قائم‌مقام با ریاست اداره پیمانها مذاکره نمایید.
23/4

گزارش

ملاقات با رابط سرویس انگلستان

منظور: استحضار تیمسار ریاست ساواک و صدور اوامر

رابط سرویس انگلیس طی ملاقاتی در روز پنجشنبه 7/10/57 اظهار داشت ما به ساواک اعتماد کامل داریم و اطمینان داریم که از اسناد طبقه‌بندی شده دوجانبه قویاً حفاظت خواهد شد. ولی با توجه به تغییرات احتمالی که در کابینه ایران داده خواهد شد مایلیم توجه ساواک را به این نکته جلب نماییم که حتی در داخل حکومت فعلی انگلستان نیز ما به برخی از وزرای خود اعتماد نداریم و نخست‌وزیر انگلستان بسیاری از مسائل حساس را در اختیار این وزراء نمی‌گذارد. در هر صورت مایلیم در مورد اسناد طبقه‌بندی شده دوجانبه (ساواک و سرویس انگلیس) با توجه به تغییرات احتمالی سیاسی در آینده توجه ساواک را به حفاظت این اسناد جلب نماییم. رابط اضافه کرد اغلب سرویسهای اطلاعاتی جهان در چنین مواردی یک طرح اضطراری حفاظتی برای حفظ و یا در صورت لزوم معدوم کردن اسناد حساس تهیه می‌کنند.

اقدامات انجام شده:

به منظور بررسی اظهارات رابط سرویس انگلیس کمیسونی مرکب از اینجانب (معاون اطلاعات خارجی) ـ مدیرکل اداره دوم ـ مدیرکل اداره هفتم و رئیس اداره همکاریها در تاریخ 9/10/57 تشکیل و نتایج مشروحه زیر حاصل گردید که جهت استحضار و تصویب از عرض می‌گذرد:

1ـ با توجه به اینکه تهیه طرح اضطراری حفاظت به منظور معدوم کردن اسناد حساس در صورت لزوم منحصراً مربوط به یک قسمت از ساواک نبوده و کلیه ادارات کل ساواک احتمالاً از اسناد فوق‌العاده حساسی نگهداری می‌کنند و به علاوه در سایر سازمان‌های مملکتی نیز از قبیل ارتش و وزارت امور خارجه اسنادی با طبقه‌بندی حفاظتی بالا وجود دارد از این رو هرگونه اقدام در موقعیت کنونی کشور به منظور معدوم کردن اسناد حساس یا تهیه طرح مربوط به این کار باعث ایجاد تشنج و بروز شایعات در داخل ساواک در سطح کشور خواهد شد.

2ـ شایسته است که کمیسیونی تحت عنوان مقابله با آسیب‌پذیریهای غیرمنتظره (از قبیل سیل ـ زلزله و غیره) از مدیران کل ادارات ذینفع به منظور تهیه و تکمیل طرح تصفیه اسناد که در گذشته نیز در ساوا سابقه داشته تهیه و کمیسیون به تدریج و در نهایت پنهانکاری طرح اضطراری حفاظت را تهیه نمایند تا در موارد غیرعادی بتوانند چنانچه اوامری در این زمینه صادر شود اسناد حساس را از ساواک دور یا معدوم نمایند.

3ـ با شرح مراتب بالا در صورت تصویب مقرر فرمایند به رابط سرویس انگلستان پاسخ داده شود که ساواک نسبت به مخاطرات احتمالی که متوجه اسناد مربوط به همکاریهای دوجانبه با سرویسهای بیگانه می‌باشد آگاهی کامل دارد و اطمینان داده می‌شود که حداکثر تلاش به عمل خواهد آمد تا این قبیل اسناد در اختیار عناصر غیرمجاز قرار نگیرد.
معاون اطلاعات خارجی ـ کاوه

1ـ اقدام شود
2ـ اداره کل 4 اخذ دستور نماید

اداره همکاریها
1ـ به رابط جواب داده شود
2ـ رونوشت عین گزارش را به اداره کل چهارم بفرستید که از حضور تیمسار ریاست ساوا اخذ دستور نمایند.

 


دسته ها : انقلاب اسلامی
يکشنبه 1387/11/13 10:28
X