کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درسال 1387 برای بیش از 37 هزار و 700 عنوان کتاب ، فیپا ( فهرست نویسی پیش از انتشار) صادر کرده است . به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس این آمار بیش از 75 درصد کل فیپای صادره در سال 1387 مربوط به کتب تالیفی و یا گردآوری و مابقی مربوط به کتب ترجمه شده به زبان فارسی است.
از لحاظ تفکیک موضوعی فیپای صادر شده در سال گذشته کتب حوزه زبان و ادبیات با 7 هزار و 407 مورد صدور فیپا و کتب حوزه علوم دریانوردی با 15 مورد صدور فیپا به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد صدور فیپا را به خود اختصاص داده‌اند.
از مجموع 37 هزار و 768 عنوان فیپای صادره در سال گذشته، فصل پاییز با 10 هزار و 43 مورد معادل 27 درصد بیشترین وفصل بهار نیزبا 6 هزار و200 مورد کمترین تعداد صدور فیپا را به خود اختصاص داده‌اند.
بیش از 6700 مورد از مجموع فیپای صادره توسط کتابخانه ملی نیز با استفاده از طرح صدور اینترنتی فهرست نویسی پیش از انتشار این کتابخانه که در حال حاضر 2 هزار و 337 ناشر عضو آن هستند، صادر شده است.
همچنین آمار صدور فیپا در سه ماهه ابتدایی امسال 8 هزار و 834 عنوان بوده که از این تعداد بیش از 2800 مورد آن به صورت اینترنتی صادر شده است.
از لحاظ تفکیک موضوعی فیپای صادر شده در سه ماهه ابتدایی سال جاری کتب حوزه زبان و ادبیات با هزار و 696 مورد و ماه اردیبهشت با 2 هزار و 983 مورد به ترتیب بیشترین موضوع و تعداد صدور فیپا را به خود اختصاص داده‌اند.
بعد از موضوع زبان و ادبیات نیز کتابهایی با موضوعات فلسفه و دین، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش بیشترین موضوع فهرست نویسی پیش از انتشار را در سه ماهه ابتدایی سال به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بیش از 97 درصد فیپای صادره در سه ماهه ابتدایی سال جاری مربوط به کتب تالیفی و یا گردآوری است.
فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب) تهیه اطلاعات‌ کتاب شناختی‌ لازم‌ برای‌ شناسایی‌ و بازیابی‌ یک‌ کتاب‌ بر مبنای‌ ضوابط‌ و استانداردهای‌ بین‌المللی‌ است که بر اساس مطالعه بخش‌های معینی از هر کتاب و بر طبق قواعد علم کتابداری تهیه می‌شود.
از مزایای اختصاص فیپا برای هر کتاب می‌توان به یکدستی و هماهنگی فهرست نویسی، تسریع امر اشاعه و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و افزایش سرعت بازیابی منابع در کتابخانه‌ها اشاره کرد که در کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها وظیفه صدور فیپا بر عهده کتابخانه ملی می‌باشد.

دسته ها : کتابداری
يکشنبه 1388/5/4 19:37
X