جراحي زيبايي بيني مشكلات و عواقب زيادي دارد. مهمترين اين عواقب به شرح زير است.
1- اصلاح نكردن انسدادهاي مكانيكي در حين عمل جراحي: چنانچه قبل از عمل، بزرگي شاخك هاي بيني يا انحراف تيغه بيني وجود داشته باشد، جراح بايد تلاش كند اين موانع به ظاهر مختصر را هم برطرف كند. با توجه به اين كه بيني با عمل جراحي معمولا كوچك تر مي شود، چنانچه مانعي از قبل وجود داشته و انسداد هم ايجاد نكرده است را برطرف نكنيم، وقتي بيني جمع تر شد اين مانع به ظاهر بي اهميت باعث انسداد مسير تنفسي مي شود.
2- تورم مخاط داخل بيني: چنانچه به دليل سينوزيت مزمن يا آلرژي شديد مخاط داخل بيني متورم باشد، ممكن است باعث انسداد تنفسي شود.
3- چسبندگي هاي داخل بيني: اگر جراح داخل بيني را زياد دستكاري كند، باعث زخمي شدن مخاط بيني مي شود. اگر مخاط زخمي شده در مجاورت يكديگر قرار گيرند هنگام ترميم به يكديگر مي چسبند و راه داخل بيني را تنگ مي كنند.
4- تنگ كردن بيش از حد سوراخ هاي بيني.
5- برداشتن بيش از اندازه از غضروف هاي نوك بيني: اين امر منجر به تنگي مدخل بيني مي شود.
اگر جراح بيني از تجربه كافي برخوردار نباشد، علاوه بر مختل شدن عملكرد بيني، اين احتمال وجود دارد كه ظاهر بيني فرم مطلوب و مورد نظر را پيدا نكند و به شكل نامطلوبي درآيد. اين شكل هاي نامطلوب و دلايل آن عبارتند از:

غيرقرينه بودن سوراخ هاي بيني
اگر به سوراخ هاي بيني فردي كه عمل نكرده بنگريم معمولا2 سوراخ بيني دقيقا عين هم نيستند، اما فردي كه عمل مي كند بعد از عمل انتظار دارد كه سوراخ ها كاملا قرينه باشند. جراح طي عمل بايد تلاش كند كه ميزان غيرقرينگي را برطرف كرده و تا آنجا كه ممكن است آن را اصلاح كند.

كاهش حس بويايي
پايانه هاي اعصاب بويايي در سقف حفره داخل بيني قرارگرفته اند. اين ناحيه طي عمل زيبايي بيني معمولا دستكاري نمي شود، بنابراين احتمال آسيب ديدن حس بويايي بعد از عمل جراحي وجود ندارد، مگر در 2حالت:

حالت اول: اين كه فردي كه تحت عمل جراحي قرار گرفته است از قبل مبتلا به پوليپ وسيع و منتشر بيني بوده است و همزمان با عمل زيبايي تحت عمل پوليپكتومي نيز قرار گرفته باشد. با توجه به اين كه ممكن است پوليپ ها در قسمت نزديك به سقف حفره بيني قرار گرفته باشند، برداشتن آنها و دستكاري آن قسمت ممكن است منجر به آسيب ديدن پايانه هاي بويايي شود. اگر فردي مبتلا به پوليپ وسيع بيني باشد، بهتر است ابتدا در يك عمل مجزا پوليپ ها برداشته شوند و سپس با فاصله چند ماه بعد تحت عمل زيبايي بيني قرارگيرند.

حالت دوم: اگر به دلايلي كه قبلا ذكر شد فردي در اثر عمل زيبايي بيني به درجاتي دچار انسداد بيني شود به همان ميزان نيز دچار كاهش حس بويايي مي شود، زيرا براي اين كه بتوانيم بويي را حس كنيم بايد مولكول هاي فرار آن ماده بتوانند از طريق بيني خود را به پايانه هاي اعصاب بويايي برسانند. چنانچه بيني مسدود باشد اين مولكول ها قادر نيستند وارد بيني شوند تا بتوانند اعصاب بويايي را تحريك كنند.

منبع : روزنامه كيهان


يکشنبه 1390/4/5 11:4
X