آيت الله حاج شيخ عباس قوچاني وصي رسمي مرحوم آيت الحق سيد علي آقا قاضي در اخلاق و سير و سلوك مي‌فرمود: در نجف اشرف با مرحوم قاضي(ره) جلساتي داشتيم و غالبا افراد با هماهنگي به خدمت آقاي قاضي مي‌رسيدند، در يك جلسه ناگهان سيد جواني وارد شد، مرحوم قاضي بحث را قطع كرد، و به آن سيد جوان احترام شايان نمود، و آنگاه به آن سيد فرمود: «آقا سيد روح الله! در مقابل سلطان جور و دولت ظالم بايد ايستاد، بايد مقاومت كرد، بايد با جهل مبارزه كرد‌.» اين در حالي بود كه هنوز زمزمه‌اي از انقلاب امام نبود، ما آن روز خيلي تعجب كرديم، ولي بعد از انقلاب فهميديم كه مرحوم قاضي از چه جهت آن حرف‌ها را زد و به امام آن همه احترام شايان كرد. (1)

منبع:كتاب اسوه عارفان، تاليف محمود طيار مراغي و صادق حسن زاده، ص 92.


دسته ها :
دوشنبه 1390/3/30 19:55
X