ويژگي‌هاي خاصي كه در موفقيت مقام معظم رهبري و به تعبير ديگر، رمز موفقيتشان در زندگي فردي و اجتماعي بوده، بسيار فراوان است، كه كليات آن را در سه قسمت مي‌توانم عرض كنم:
اول، ايمان قوي ايشان به خداوند و اعتقاد به قيامت كه در وجود ايشان است و اين از برخوردها، سخنان و نوشته‌هايشان، كاملا درك و حس مي‌شود.
دوم، اخلاقيات بسيار خوبي است كه در وجود ايشان است؛ اخلاقياتي كه نمي‌شود يك خلق ويژه‌اي را به عنوان يك اخلاق استثنايي براي ايشان گفت؛ چون جامع همه خلقهاي خوب هستند.
سوم، بخش اعمال صالحه ايشان است؛ چه در بعد عبادت، چه در بعد معاشرت با افراد و چه در احساس مسؤوليتي كه فعلا در اين مقام و موقعيت، خداوند بر دوش ايشان گذاشته و عمل مي‌كنند. ايشان يك ذره به مقام و موقعيت خودشان علاقه ندارند و اين بسيار مهم است. در يك جلسه‌اي كه مسؤولان در خدمت ايشان بودند، اين نكته را بصراحت فرمودند كه: "من يك ذره علاقه به مقام رهبري در وجودم نيست. " و بعد هم فرمودند: "در جلسه كساني هستند كه مي‌دانند كه من چه مي‌گويم. " اما با اين حال فرمودند: "مسؤوليتي كه بر دوش من گذاشته شده، من آن را با قدرت و قوت انجام مي‌دهم. آدمي نيستم كه سست و ضعيف برخورد كنم. مسؤوليتم را خوب انجام مي‌دهم؛ اما يك ذره علاقه هم به اين موقعيت خودم ندارم. " و اين صفت، ايشان را در بين رهبران دنيا بي‌نظير مي‌كند كه ما بايد افتخار كنيم. جوانان عزير و مردم كشور ما بايد افتخار كنند كه چنين رهبري در اين زمان دارند.

* آيت‌الله سيدابوالحسن مهدوي عضو مجلس خبرگان

منبع: كتاب چشمه نور


دسته ها :
چهارشنبه 1390/3/18 19:40
X