محققان پژوهشکده علوم نانو در پژوهشگاه دانشهای بنیادی، موفق به طراحی نانو موتور مولکولی چرخشی مصنوعی به کمک شبیه‌ سازی دینامیکی مولکولی شدند.
دکتر امیر لهراسبی مجری طرح در این باره گفت: برای طراحی این نانو موتور که ساختار آن متشکل از نانو لوله های کربنی و صفحات گرافیت است از عملکرد نانو موتور زیستی ATPase ایده گرفته شده است.

وی افزود: این نانوموتور مولکولی چرخشی با استفاده از یک گرادیان یونی حرکت چرخشی تولید می کند.

لهراسبی هدف اصلی اجرای این پژوهش را کنترل کمیت فیزیکی داخلی و یا خارجی نانو موتور مصنوعی مورد نظر دانست و اظهار داشت: برای این طراحی از روش شبیه سازی دینامیکی مولکولی استفاده شده است که این شبیه سازی به کمک برنامه های نوشته شده به زبان «فرترن» انجام گرفته است.

مجری طرح اظهارداشت: جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر هاشم رفیعی ‌تبار انجام شده ، در مجله Journal of Molecular Graphics Modeling (جلد24، صفحات123-116، سال2008) منتشر شده استدسته ها : علمی
يکشنبه 1387/10/8 18:13
X