سينماي ايران هنوز جوان و كم تجربه است و توليد دو سه فيلم خوب در سال، دردي را دوا نمي كند. ما بايد به جايي برسيم كه لااقل صد فيلم در سال توليد كنيم كه حداقل از اين ميان، هفتاد فيلم واجد ويژگيهاي يك اثر خوب سينمايي باشند. اغلب فيلمسازان ما از نظر دانش سينمايي دچار فقر هستند. تجربه آموزي در كلاسهاي تئوريك و عملي فيلمسازي، تمرين مداوم، در دسترس بودن امكانات و ابزار فيلمسازي، حمايتهاي مادي و معنوي و. . . شرط اصلي پيشرفت در امر فيلمسازي است.
سياستهاي چندگانه مسؤولان امور سينمايي كشور در امر انتخاب بهترين فيلمهاي جشنواره ها (يك بار با بها دادن به فيلمهاي خانوادگي اين سبك فيلمسازي را در دستور كار فيلمسازان قرار مي دهند و بار ديگر، با ارج نهادن بر فيلمهايي كه تكنيكي بالا دارند، زماني با مطرح كردن فيلمهاي حادثه اي، عرفاني و...، سياست سينما را بنيان مي نهند و...) امري است كه مي تواند در آينده سينمايي كشور، تأثيري منفي بگذارد، بنابراين هرگونه تصميم گيري در درجه گذاري فيلمها و جانبداري از شيوه اي بخصوص، اگر آگاهانه نباشد، ممكن است فاجعه اي به بار بياورد. ايجاد هماهنگي بين مراكز سينمايي نهادها، موسسات دولتي و خصوصي و...، مي تواند مانع هرز رفتن انرژيها شده و سينماي كشور را به سمت جلو سوق دهد.
فيلمنامه، بزرگترين معضل سينماي ماست. داستانهاي بدون چفت و بست، شخصيت پردازيهاي ناقص، ساختار سست و آشفته و غير دراماتيك، عدم حركتهاي جذاب و محتواهاي قابل تعمق و... كه در اغلب فيلمهاي ايراني به چشم مي خورد، حكايت از همين ضعف دارد. فيملسازان ما بايد براي ساختن يك اثر سينمايي زيبا و آموزنده، بيش از هر چيز بر اسلوب و رموز فيلمنامه نويسي تسلط بيابند.
ضعف معنوي و بينشي قصه هاي سر هم بندي شده، شعاردهي، حادثه پردازي كاذب، بازي با اكشن و. . . ديگر ضعفهاي اين سينماست كه بايد توسط مسؤولان، تهيه كنندگان، فيلمنامه نويسان، كارگردانها، بازيگران و كليه دلسوختگان و تئوريسينهاي سينمايي در رفع اين مسائل كوشش شود. براي انجام اين مهم، پرهيز از كليشه هاي رايج، عدم دست يازيدن به عناصر و فرمولهاي فيلم فارسي و چشمداشت به سينماي دروغين غرب، حرف اول را مي زند. مواد و مصالح يك تصوير خوب و يك قصه و پرداخت درست آن، در قصص قرآن آمده است و مشتاقان متعهد، بايد آن را از درون مكتب اسلام بجويند و تبيين كنند و به تصوير بكشند. شايد به اين شيوه بتوان راهي به سينماي ارزشي همراه با مضامين انساني در خور توجه يافت.
تعداد قابل توجهي از تماشاگران فيلمهاي ايراني را افرادي تشكيل مي هند كه تا پيش از انقلاب به سينما نمي رفتند، اينان را فيلمهاي تاريخي/ مذهبي كه با تكنيك خوب ساخته شده اند، به سالنهاي سينما كشانده است. اين تماشاگران در كنار نسل نوجوان به همراه خيل تماشاگران ميانسال و جوان، مجموعه اصلي بينندگان آثار سينمايي را تشكيل مي دهند و به جز تعدادي كه هنوز هم درگير فضاي سينماي فيلمفارسي هستند، بقيه از افكار و آمال قابل احترامي برخوردارند كه انقلاب اسلامي به آنها عرضه كرده است.
اينان از سينما توقع فيلم خوب، زيبا و آموزنده را دارند و سينماگران، مسؤولان و هنرمندان ما بايد به اين خواسته ارج نهند و ملاك "تماشاگر خوب بودن " را، تخمه شكستن و سوت و كف زدن براي آرتيست فيلم نپندارند. سينماگران ما بايد اين نكته اساسي را همواره به ياد داشته باشند كه تماشاگران اين سينما، بر بستر باورهاي ايماني زندگي مي كنند و ساختن فيلمهايي كه فقط آنان را با سطحي ترين و نازل ترين مضامين سرگرم مي كند، در شأن آنان نيست.

* نازنين مفخم


دسته ها : فرهنگی
شنبه 1390/1/27 9:16
X