كتاب خاطرات محمود عباس از جمله اسنادي است كه مي‌تواند براي محققين روند سازش و علاقمندان حوزه فلسطين مفيد باشد چرا كه عباس از جمله كليدي‌ترين مهره‌هاي روند سازش بوده است. اگرچه اين خاطرات بيشتر حول محور مذاكرات اسلو و قبل از آن دور مي‌زند ولي اطلاعات ناب آن درباره نوع نگاه مبارزان فلسطيني با گرايشات غيراسلامي و غيرجهادي، نحوه ارتباط آنها با گروههاي صهيونيست از ابتدا تاكنون و رون
دسته ها : سیاست
چهارشنبه 1390/1/31 23:58
انديشكده "مركز مطالعات راهبردي و بين‌الملل آمريكا " در مقاله‌اي با عنوان " سياست آمريكا در خاورميانه " به قلم "آنتوني كوردزمن " نوشت: آمريكا در طول سال آينده بايد در سياست‌ها و موقعيت نظامي خود در منطقه خليج [خليج فارس] تغييرات اساسي ايجاد نمايد. اين تغييرات مستلزم تصميم‌گيري آمريكا در مورد چگونگي بازسازي موقعيت نظامي اين كشور در خليج [خليج فارس] است؛ زيرا آمريكا در حال ترك عرا
دسته ها : سیاست
چهارشنبه 1390/1/31 21:19
* «بي‎حيايي» ريشه همه مشكلات اخلاقي جامعه در گذشته بحث ما راجع به تربيت، يعني روش رفتاري و گفتاري دادن بود. عرض كردم به طور معمول، انسان در چهار محيط خانوادگي، آموزشي، رفاقتي و شغلي روش مي‎گيرد؛ فضاي پنجمي هم داريم كه حاكم بر هر چهار محيط است. اينها بحث‎هاي گذشته ما بود. من راجع به چهار محيط بحث كردم، امّا بحث فضاي پنجم ماند. در ضمن بحث محيط خانوادگي، دو ـ سه جلسه به طور اخ
دسته ها : مذهبی
چهارشنبه 1390/1/31 19:37
"ايران يكي از كشورهاي همسايه‌ي مصر است. دولت مصر، ايران را دولت دشمن نمي‌داند و ما درصدد هستيم فصل جديدي با تمامي كشورها از جمله ايران در مناسبات خود باز كنيم. بايد واكنش آن‌ها را ببينيم. " اين سخنان را "نبيل العربي " وزيرخارجه‌ي دولت جديد (برآمده از انقلاب) مصر در روز 29 مارس (9 فروردين) در اولين كنفرانس خبري خود بيان داشت. ساعاتي بعد "علي اكبر صالحي " وزير امورخارجه‌ي جم
دسته ها : سیاست
چهارشنبه 1390/1/31 17:52
در ساحت دانشگاه‌ها و آموزش عالي بحث داغ ماه‌ها ي اخير، بحث علوم انساني است؛ موضوعي كه ممكن است هركسي از ظن خود يارش شود. اما آنچه كه اين روزها، علوم انساني را در مجامع علمي و محافل نخبگان بر سر زبان‌ها انداخته، بحث "بومي " شدن آن است كه نحله‌هاي گوناگون انديشه‌اي، هركدام نظر متفاوتي درباره آن دارند به گونه‌اي كه عده‌اي اساساً معتقدند ما نمي‌توانيم علوم انسان
دسته ها : عمومی
چهارشنبه 1390/1/31 16:15
از نظر همه مذاهب اسلامى ديه قتل و جنايت‏خطايى به ترتيب ارث بر عهده چند طايفه است.عاقله عبارتند از: خويشاوندان ذكور جانى كه منتسب به پدر باشند، آزادكننده جانى، ضامن جريره و امام. مقاله حاضر داراى دو بخش است: در بخش اول نويسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعريف كرده آنگاه اجماع فقهاى اسلام و روايات رسيده از ائمه عليهم السلام در اثبات عاقله را مورد بررسى قرار داده است.سپس به كيفيت
دسته ها : عمومی
چهارشنبه 1390/1/31 15:9
در ميان موجوداتي كه در جهان طبيعت زندگي مي‏كنند، انسان از ويژگي‏هايي برخوردار است كه مقام او را از ديگر موجودات ممتاز نموده است . ريشه اين ويژگي‏ها و امتيازات اين است كه او گذشته از حيات طبيعي و غريزي، از حيات روحاني و عقلي نيز برخوردار است . حيات روحاني و عقلاني انسان بعد اصيل و بنيادين شخصيت انسان را تشكيل مي‏دهد . اين بعد از حيات و شخصيت انسان در قلمرو قدرت و اختيار او قرار دارد
دسته ها : عمومی
چهارشنبه 1390/1/31 14:25
برخي از روشنفكران داخلي تلاش مي‏كنند تا چنين وانمود كنند كه در حوزه تفكر ديني - اسلامي هم (مانند حوزه تفكر ديني - مسيحي در غرب) عقل و دين از يكديگر جدا بوده و دين تنها در عرصه‏هايي حضور دارد كه عقل در آنجا حكم ندارد و هر كجا كه عقل كاربرد دارد، قلمرو دين نيست; چون دين را در امور ماورايي و به اصطلاح "عالم راز آلود " منحصر مي‏دانند و مي‏گويند عالم راز آلود از عالم عقلاني و به تبع آن
دسته ها : مذهبی
چهارشنبه 1390/1/31 12:23
يكي از تفاوتهاي اصولي تفكرات عصر جديد با دوره‌ي قبل، ويژگي انديشه سياسي در اين دوره است. مشكل اساسي انديشمندان عصر جديد برخورد با مقتصيات جامعه سنتي و قرون وسطايي بود. با پيشرفت طبقه متوسط تجاري و بازرگاني و تحول در ابعاد اقتصادي، اجتماعي ساخت سياسي نيز دگرگون شد و به صورت حركتي منظم در پاسخ به طبقه جديد عمل كرد. با توجه به اين كه در دوره قرون وسطي اقتصاد بشري به شكل اقتصاد كشاورزي و زمينداري
دسته ها : سیاست
چهارشنبه 1390/1/31 11:26
قبل از ورود به بحث لازم است به دو نكته اساسي اشاره كنيم: اول: ترسيم يك خانواده بدون نگاه به فرد و جامعه تصويري اشتباه و بي وجه است. در نهج البلاغه هم مي‌بينيم كه حضرت بارها و بارها با رد نگاه‌هاي اسكوپيسمي، براي خانواده به تنهايي اصالتي قائل نيست و رمز بقا را در بطن جامعه بودن و با مردم بودن مي‌داند و انزوا و فرد گرايي را مرگ و فنا مي‌داند. (.خطبه 23؛ نامه 31؛ خطبه 216؛خطبه 88؛
دسته ها : مذهبی
چهارشنبه 1390/1/31 10:21
روايات زيادي در خصوص حوادث آخرالزّمان و عصر ظهور وجود دارد كه در آن به ذكر وقايع و بيان مشخّصات شخصيّت‌هاي عصر ظهور پرداخته شده است. بخشي از اين روايات مربوط به علائم آسماني و زميني و بلايا و حوادث ناخوشايندي است كه در دوره‌اي قبل از ظهور رخ مي‌دهد؛ نظير جنگ و بيماري‌هاي اپيدمي و طاعون و دسته‌اي از اين روايات به بيان اوضاع اجتماعي و سياسي كشورهاي مختلف اشاره دارد و دسته&zw
دسته ها : مذهبی
چهارشنبه 1390/1/31 9:16
صاحبنظران انقلاب اسلامي، مردم ايران را آغازگر حركت مسلمانان براي احياي عزت اسلامي و كوتاه كردن دست صليبي‌ها و عوامل وابسته به آنان از كشورهاي مسلمان مي‌دانند. انقلاب در تونس، مصر، بحرين، ليبي و يمن بسياري را در منطقه و دنيا غافلگير كرد. عده‌اي از اصل رخداد چنين حادثه‌اي با اين قدرت و سرعت متعجب شدند، ولي برخي تنها از سرعت وقوع و گسترش آن متحير شدند ولي منتظر وقوع آن بودند. ناظر
دسته ها : سیاست
چهارشنبه 1390/1/31 8:16
تمركزگرايي در سياست‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي به دنبال داشته است. از ديدگاه تئوريك، نابرابري باعث بهره گيري نامتناسب از فضا، جابه‌جايي نيروي انساني و سرمايه، مهاجرت و افزايش شكاف ميان مناطق برخوردار و محروم، مي‌شود. هرچند نابرابري‌هاي فضايي در درجه نخست به قابليت‌هاي فيزيكي و ذاتي مناطق بستگي دارد، اما نظام اقتصادي، شيوه توليد و مبادله و چگون
دسته ها : عمومی
چهارشنبه 1390/1/31 7:16
وقايع مهم سياسي و اجتماعي ايران و مصر، اين دو كشور كهن و اثرگذار، به‌نحو قابل توجهي با يكديگر گره خورده و تقارن يافته‌اند. در قرن گذشته، آغاز مطالبات مشروطيت و پديد آمدن شورا و پارلمان در ايران و مصر، تقريباً با يك‌ديگر همزمان بود و ايران پس از مصر، صاحب مجلس شورا گرديد. در نيمه قرن بيستم ميلادي، دو حادثه مهم در ايران و مصر روي داد كه ابعاد آن‌ها مقياس‌هاي جهاني به خود گرف
دسته ها : سیاست
سه شنبه 1390/1/30 21:8
كتاب خاطرات محمود عباس از جمله اسنادي است كه مي‌تواند براي محققين روند سازش و علاقمندان حوزه فلسطين مفيد باشد چرا كه عباس از جمله كليدي‌ترين مهره‌هاي روند سازش بوده است. اگرچه اين خاطرات بيشتر حول محور مذاكرات اسلو و قبل از آن دور مي‌زند ولي اطلاعات ناب آن درباره نوع نگاه مبارزان فلسطيني با گرايشات غيراسلامي و غيرجهادي، نحوه ارتباط آنها با گروههاي صهيونيست از ابتدا تاكنون و رون
دسته ها : سیاست
سه شنبه 1390/1/30 19:21
X